Цена договорная

Юридична допомога субєктам пiдприємницької дiяльностi

 

Юридична допомога субєктам пiдприємницької дiяльностi

 

Центр лiцензування та дозвiльної документацiї - недержавна юридична компанiя створена для юридичної допомоги субєктам пiдприємницької дiяльностi, обєднавши фахiвцiв з багаторiчним досвiдом у сферi лiцензування, отримання лiцензiй, дозвiльної документацiї або iнших документiв, сертифiкатiв, порядку навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу (працiвникiв), юридичних послуг. На вiдмiну вiд простого збору та подачi документiв в лiцензiйнi та дозвiльнi органи, ми супроводжуємо весь процес вiд початку до кiнця. Починаючи вiд консультацiї щодо лiцензування та дозвiльної документацiї, збору необхiдних документiв, ведення Вашої справи в лiцензувальних або дозвiльних органах, за необхiдностi присутнiсть юристiв при виїзних перевiрках i закiнчуючи пiдсумковим результатом - врученням Вам готового документу у формi - лiцензiї, дозволу, сертифiката або iнших документiв, якi будуть оформленi вiдповiдно до чинного законодавства України. До Ваших послуг:- Супровiд в лiцензуваннi деяких видiв господарської дiяльностi Вашого пiдприємства;- Супровiд в оформленi та отриманi Дозвiльної документацiї. - Отримання Сертифiкатiв;- Супровiд в оформленi Рiшення ОВД;- Експорт/iмпорт вiдходiв зеленого перелiку- Реєстрацiя Торгової Марки. Бренд (ТМ);- Реєстрацiя ТОВ/ФОП;- Юридичний супровiд Вашого пiдприємстваДля нас немає нерозвязних завдань - є конкретна ситуацiя, для якої ми пiдбираємо оптимальнi шляхи вирiшення. Телефонуйте +38097701 i нашi спецiалiсти нададуть квалiфiковану експертну вiдповiдь. Бiлише iнформацiї на нашому сайтi лицензия.com.ua

тел: (97) 7015555

Адрес:

подать объявление