Цена 1 грн.

Виготовлення i ремонт гiдроцилiндрiв

 

Виготовлення i ремонт гiдроцилiндрiв

 

Наша фiрма спецiалiзується на проектуваннi i виготовленнi гiдроцилiндрiв будь-яких типiв, якi переважно знаходять застосування у вантажопiдiймальнiй, дорожньо-будiвельнiй, комунальнiй та сiльськогосподарськiй технiцi. Конструкторсько-технологiчний ресурс та виробничi потужностi дозволяють нам виготовляти поршневi гiдроцилiндри односторонньої та двосторонньої дiї, а також плунжернi та телескопiчнi. Технiчнi параметри наших стандартних гiдроцилiндрiв характеризуються ходом поршня до 18000 мм, дiаметром поршня вiд 25 до 300 мм з робочим тиском 350 бар, а також дiапазоном температур навколишнього середовища вiд -40°С до +80°С. Конструкцiя гiдроцилiндра в залежностi вiд бажання замовника може бути рiзною: зi зварними або рiзьбовими кришками, стягнутими шпильками, рiзноманiтними способами пiдведення робочої рiдини i, звичайно, рiзними типами крiплення. Поршневi гiдроцилiндри (найбiльш поширений вид) характеризуються рiзноманiтним механiчним крiпленням i можуть бути виконанi як у типовому варiантi так i з проушинами, а також з вмонтованими кульковими i пiдшипниковими шарнiрами. Компанiя ГІДРОКРАН пропонує послуги по ремонту та технiчному обслуговуванню гiдроцилiндрiв. Нашi фахiвцi в стислi термiни проведуть повну дiагностику гiдроцилiндра, та проведуть всi необхiднi роботи по ремонту, а саме: замiна ущiльнень, штока, гiльзи та iн.. (при необхiдностi). На вiдремонтованi нами гiдроцилiндри надається гарантiя вiд 6 мiсяцiв, в залежностi вiд типiв та якостi матерiалiв, якi були нами застосованi пiд час робiт. Одним з ключових напрямкiв роботи компанiї є ремонт та обслуговування спецтехнiки (автомобiльнi крани, екскаватори, бульдозери, погрузчики та iн. ). Нашi спецiалiсти готовi провести дiагностику як на нашiй виробничiй базi, так i з виїздом спецiалiста до замовника. Компанiя ГІДРОКРАН готова проводити дiагностику та ремонт технiки практично всiх свiтових брендiв. Наше пiдприємство поставляє гiдравлiчнi цилiндри для автокранiв:«Броварчанець» КС-4574, КС-55712, «Силач» КТА-28, КТА-32, КС-4574, КС-4574А, КТА-25, КТА-18, КС 3575А, КС 3575 А1«Галичанин» КС-4572, КС-55713, «Клiнци» КС-55713«Машека», а також iнших автокранiв та спецтехнiки.

тел: (97) 2072444

Адрес:

подать объявление